Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
26/07/2018
Termin: 
11/09/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: 
Grupa zaszeregowania: 

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń26/07/2018
Termin składania zgłoszeń 11/09/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu29/01/2019 - 05/02/2019
Studium przypadku22/02/2019
Ocena zintegrowana25/02/2019 - 27/03/2019
Publikacja wyników (lista rezerwowa)6/2019(orientacyjnie)