Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti ochrany údajov

Administrátori v oblasti ochrany údajov

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
26/07/2018
Dátum uzávierky: 
11/09/2018 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok26/07/2018
Uzávierka podávania prihlášok 11/09/2018 - 12:00(bruselský čas)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie29/01/2019 - 05/02/2019
Prípadová štúdia22/02/2019
Hodnotiace centrum25/02/2019 - 27/03/2019
Uverejnenie výsledkov (rezervného zoznamu)6/2019(orientačne)