Handläggare inom dataskydd

Referens: 
Första ansökningsdag: 
26/07/2018
Sista ansökningsdag: 
11/09/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar26/07/2018
Ansök senast 11/09/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av ett ”case”29/01/2019 - 05/02/2019
”Case”22/02/2019
Utvärderingscentrum25/02/2019 - 27/03/2019
Publicering av resultat (reservlista)6/2019(preliminärt)