Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Första ansökningsdag: 
30/08/2018
Sista ansökningsdag: 
02/10/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar30/08/2018
Ansök senast 02/10/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor16/10/2018 - 26/10/2018
Computer based multiple choice tests - testing period08/11/2018 - 19/11/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 12/2018(preliminärt)
Mellanprovmid 6/2019 - end 7/2019(preliminärt)
Utvärderingscentrumbeginning 10/2019 - end 11/2019(preliminärt)