Асистенти в областта на архивистиката/документалистиката

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
13/09/2018
Краен срок: 
16/10/2018 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от13/09/2018
Краен срок за кандидатстване 16/10/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър31/10/2018 - 09/11/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете12/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 1/2019(ориентировъчно)
Работа по казус – период за резервации5/2019(ориентировъчно)
Работа по казус27/06/2019
Център за оценяване17/06/2019 - 11/07/2019
Публикуване на резултатите10/2019(ориентировъчно)