Cúntóirí i réimse na Cartlannaíochta/na Bainistíochta Taifead

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
13/09/2018
An spriocdháta d'iarratais: 
16/10/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

Tús na tréimhse clárúcháin13/09/2018
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 16/10/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe31/10/2018 - 09/11/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha12/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 1/2019(mar gharbhthreoir)
An cás-staidéar a chur in áirithe5/2019(mar gharbhthreoir)
Cás-staidéar27/06/2019
An tIonad Measúnaithe17/06/2019 - 11/07/2019
Foilsiú na dtorthaí (an painéal)10/2019(mar gharbhthreoir)