Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Asystenci w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

Asystenci w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
13/09/2018
Termin: 
16/10/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń13/09/2018
Termin składania zgłoszeń 16/10/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru31/10/2018 - 09/11/2018
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów12/11/2018 - 04/12/2018
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – wynikipołowa 1/2019(orientacyjnie)
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu5/2019(orientacyjnie)
Ocena zintegrowana17/06/2019 - 11/07/2019
Studium przypadku27/06/2019
Publikacja wyników (lista rezerwowa)21/10/2019