Asistenti v oblasti archivárstva/správy záznamov

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
13/09/2018
Dátum uzávierky: 
16/10/2018 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok13/09/2018
Uzávierka podávania prihlášok 16/10/2018 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami31/10/2018 - 09/11/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie12/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 1/2019(orientačne)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie5/2019(orientačne)
Prípadová štúdia27/06/2019
Hodnotiace centrum17/06/2019 - 11/07/2019
Uverejnenie výsledkov (rezervného zoznamu)10/2019(orientačne)