Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Asistenti v oblasti archivárstva/správy záznamov

Asistenti v oblasti archivárstva/správy záznamov

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
13/09/2018
Dátum uzávierky: 
16/10/2018 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok13/09/2018
Uzávierka podávania prihlášok 16/10/2018 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami31/10/2018 - 09/11/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie12/11/2018 - 04/12/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – výsledkypolovica 1/2019(orientačne)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie5/2019(orientačne)
Hodnotiace centrum17/06/2019 - 11/07/2019
Prípadová štúdia27/06/2019
Uverejnenie výsledkov (rezervného zoznamu)21/10/2019