Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Assistenter inom arkivhantering

Assistenter inom arkivhantering

Referens: 
Första ansökningsdag: 
13/09/2018
Sista ansökningsdag: 
16/10/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar13/09/2018
Ansök senast 16/10/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period31/10/2018 - 09/11/2018
Computer based multiple choice tests - testing period12/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - resultsMitten av 1/2019(preliminärt)
Case study – booking period5/2019(preliminärt)
Assessment Centre17/06/2019 - 11/07/2019
Case study27/06/2019
Final results (reserve list)21/10/2019