Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на архивистиката/документалистиката

Администратори в областта на архивистиката/документалистиката

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
13/09/2018
Краен срок: 
16/10/2018 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от13/09/2018
Краен срок за кандидатстване 16/10/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър31/10/2018 - 09/11/2018
Computer based multiple choice tests - testing period12/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 1/2019(ориентировъчно)
Работа по казус – период за резервации5/2019(ориентировъчно)
Център за оценяване11/06/2019 - 03/07/2019
Работа по казус26/06/2019
Публикуване на резултатите23/10/2019