Administratori u području arhivistike/dokumentalistike

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
13/09/2018
Rok za prijavu: 
16/10/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
  • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
  • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
    U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju13/09/2018
Rok za prijavu16/10/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora31/10/2018 - 09/11/2018
Computer based multiple choice tests - testing period12/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 1/2019(okvirno)
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina5/2019(okvirno)
Centar za procjenu11/06/2019 - 03/07/2019
Studija slučaja26/06/2019
Objava rezultata (popis uspješnih kandidata)23/10/2019