Handläggare inom arkivhantering

Referens: 
Första ansökningsdag: 
13/09/2018
Sista ansökningsdag: 
16/10/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar13/09/2018
Ansök senast 16/10/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor31/10/2018 - 09/11/2018
Computer based multiple choice tests - testing period12/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 1/2019(preliminärt)
Bokning av ett ”case”5/2019(preliminärt)
Utvärderingscentrum11/06/2019 - 03/07/2019
”Case”26/06/2019
Publicering av resultat (reservlista)23/10/2019