Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare inom arkivhantering

Handläggare inom arkivhantering

Referens: 
Första ansökningsdag: 
13/09/2018
Sista ansökningsdag: 
16/10/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar13/09/2018
Ansök senast 16/10/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor31/10/2018 - 09/11/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor12/11/2018 - 04/12/2018
Resultat av datorbaserade prov med flervalsfrågorMitten av 1/2019(preliminärt)
Bokning av ett ”case”5/2019(preliminärt)
Utvärderingscentrum11/06/2019 - 03/07/2019
”Case”26/06/2019
Publicering av resultat (reservlista)23/10/2019