Писмени преводачи с ирландски език

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
12/07/2018
Initial deadline: 
04/09/2018 - 12:00(брюкселско време)
Краен срок: 
20/09/2018 - 12:00(брюкселско време) (extended)
Степен: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Подаването на кандидатури от12/07/2018
Initial deadline04/09/2018 - 12:00(брюкселско време)
Краен срок за кандидатстване (extended) 20/09/2018 - 12:00(брюкселско време)
Тестове по писмен превод – период за запазване на дата06/11/2018 - 12/11/2018
Тестове по писмен превод21/11/2018 - 23/11/2018
Център за оценяванеbeginning 4/2019 - mid 4/2019(ориентировъчно)