Aistritheoirí Gaeilge

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
12/07/2018
Initial deadline: 
04/09/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
An spriocdháta d'iarratais: 
20/09/2018 - 12:00(am na Bruiséile) (síneadh ama)
Grád: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Tús na tréimhse clárúcháin12/07/2018
Initial deadline04/09/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe (síneadh ama) 20/09/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha aistriúcháin – an tréimhse coinní a dhéanamh06/11/2018 - 12/11/2018
Na trialacha aistriúcháin21/11/2018 - 23/11/2018
An tIonad Measúnaithebeginning 4/2019 - mid 4/2019(mar gharbhthreoir)