Начало > Възможности за работа > Конкурс > Въоръжени служители по сигурността и охраната

Въоръжени служители по сигурността и охраната

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
30/08/2018
Краен срок: 
02/10/2018 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от30/08/2018
Краен срок за кандидатстване 02/10/2018 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period16/10/2018 - 26/10/2018
Computer based multiple choice tests - testing period08/11/2018 - 19/11/2018
Computer based multiple choice tests - resultsсредата на 12/2018(ориентировъчно)
Intermediate testсредата на 6/2019 - края на 7/2019(ориентировъчно)
Assessment Centreначалото на 12/2019 - средата на 12/2019(ориентировъчно)