Oifigigh Shlándála agus Chosanta Armtha

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
30/08/2018
An spriocdháta d'iarratais: 
02/10/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 02/10/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Tús na tréimhse clárúcháin30/08/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe16/10/2018 - 26/10/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha08/11/2018 - 19/11/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 12/2018(mar gharbhthreoir)
Intermediate testmid 6/2019 - end 7/2019(mar gharbhthreoir)
An tIonad Measúnaithebeginning 12/2019 - mid 12/2019(mar gharbhthreoir)