Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на данъчното облагане

Администратори в областта на данъчното облагане

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
11/10/2018
Краен срок: 
13/11/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от11/10/2018
Краен срок за кандидатстване 13/11/2018 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации27/02/2019 - 06/03/2019
Работа по казус04/04/2019
Център за оценяване15/05/2019 - 17/06/2019