Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare i tullfrågor

Handläggare i tullfrågor

Första ansökningsdag: 
11/10/2018
Sista ansökningsdag: 
13/11/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar11/10/2018
Ansök senast 13/11/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av ett ”case”27/02/2019 - 06/03/2019
”Case”04/04/2019
Utvärderingscentrum15/05/2019 - 17/06/2019