Administrátori v oblasti ciel

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
11/10/2018
Dátum uzávierky: 
13/11/2018 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok11/10/2018
Uzávierka podávania prihlášok 13/11/2018 - 12:00(bruselský čas)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie27/02/2019 - 06/03/2019
Hodnotiace centrum18/03/2019 - 11/04/2019
Prípadová štúdia04/04/2019