Säkerhetsassistenter – säkerhetsverksamhet

Första ansökningsdag: 
24/01/2019
Sista ansökningsdag: 
26/02/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Ansökningsperioden startar24/01/2019
Ansök senast 26/02/2019 - 12:00(Bryssel-tid)