Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
24/01/2019
Προθεσμία: 
26/02/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων24/01/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 26/02/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή15/03/2019 - 22/03/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων25/03/2019 - 05/04/2019
Επιλογή βάσει τίτλων (Talent Screener)7/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Assessment Centre02/10/2019 - 12/12/2019
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας04/10/2019 - 10/10/2019
Μελέτη περιπτώσεων21/10/2019