Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo techniczne

Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo techniczne

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
24/01/2019
Termin: 
26/02/2019 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń24/01/2019
Termin składania zgłoszeń 26/02/2019 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru15/03/2019 - 22/03/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów25/03/2019 - 05/04/2019
Selection based on qualifications7/2019(orientacyjnie)
Ocena zintegrowana02/10/2019 - 12/12/2019
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu04/10/2019 - 10/10/2019
Studium przypadku21/10/2019