Начало > Възможности за работа > Конкурс > Асистенти по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Асистенти по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
24/01/2019
Краен срок: 
26/02/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от24/01/2019
Краен срок за кандидатстване 26/02/2019 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър15/03/2019 - 22/03/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете25/03/2019 - 05/04/2019
Подбор по квалификации (Talent Screener)7/2019(ориентировъчно)
Център за оценяване02/10/2019 - 12/12/2019
Работа по казус – период за резервации04/10/2019 - 10/10/2019
Работа по казус21/10/2019