Asistenti za sigurnost – tehnička sigurnost

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
1/2019(okvirno)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Faze postupka odabiraRaspored
Prijave počinju1/2019(okvirno)