Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Asistenti za sigurnost – sigurnost informacija i dokumenata

Asistenti za sigurnost – sigurnost informacija i dokumenata

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
24/01/2019
Rok za prijavu: 
26/02/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju24/01/2019
Rok za prijavu26/02/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora15/03/2019 - 22/03/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja25/03/2019 - 05/04/2019
Odabir na temelju kvalifikacija (Talent Screener – Probir talenata)7/2019(okvirno)
Centar za procjenu02/10/2019 - 12/12/2019
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina04/10/2019 - 10/10/2019
Studija slučaja21/10/2019