Αρχική σελίδα > Job opportunities > Προσεχείς ευκαιρίες (θέσεις) εργασίας > Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
24/01/2019
Προθεσμία: 
26/02/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων24/01/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 26/02/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)