Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
24/01/2019
Προθεσμία: 
26/02/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων24/01/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 26/02/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - booking period15/03/2019 - 22/03/2019
Computer based multiple choice tests - testing period25/03/2019 - 05/04/2019
Computer based multiple choice tests - booking period21/05/2019 - 28/05/2019
Computer based multiple choice tests - testing period04/06/2019 - 07/06/2019
Selection based on qualifications (Talent Screener)9/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Case study21/11/2019