Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
24/01/2019
Προθεσμία: 
26/02/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων24/01/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 26/02/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή15/03/2019 - 22/03/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων25/03/2019 - 05/04/2019
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή21/05/2019 - 28/05/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων04/06/2019 - 07/06/2019
Επιλογή βάσει τίτλων (Talent Screener)9/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Μελέτη περιπτώσεων21/11/2019