Službenici za sigurnost – sigurnosne aktivnosti

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
24/01/2019
Rok za prijavu: 
26/02/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Prijave počinju24/01/2019
Rok za prijavu26/02/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)