Bezpečnostní úradníci – Bezpečnostné operácie

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
24/01/2019
Dátum uzávierky: 
26/02/2019 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Podávanie prihlášok24/01/2019
Uzávierka podávania prihlášok 26/02/2019 - 12:00(bruselský čas)