Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Säkerhetshandläggare – säkerhetsverksamhet

Säkerhetshandläggare – säkerhetsverksamhet

Första ansökningsdag: 
24/01/2019
Sista ansökningsdag: 
26/02/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar24/01/2019
Ansök senast 26/02/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period15/03/2019 - 22/03/2019
Computer based multiple choice tests - testing period25/03/2019 - 05/04/2019
Computer based multiple choice tests - booking period21/05/2019 - 28/05/2019
Computer based multiple choice tests - testing period04/06/2019 - 07/06/2019
Selection based on qualifications (Talent Screener)9/2019(preliminärt)
Case study21/11/2019