Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Säkerhetshandläggare – teknisk säkerhet

Säkerhetshandläggare – teknisk säkerhet

Första ansökningsdag: 
24/01/2019
Sista ansökningsdag: 
26/02/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar24/01/2019
Ansök senast 26/02/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor15/03/2019 - 22/03/2019
Computer based multiple choice tests - testing period25/03/2019 - 05/04/2019
Selection based on qualifications7/2019(preliminärt)
Utvärderingscentrum30/09/2019 - 09/10/2019
”Case”21/11/2019