Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
пролет 2019(ориентировъчно)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Подаването на кандидатури отпролет 2019(ориентировъчно)