Начало > Възможности за работа > Конкурс > Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право

Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/03/2019
Краен срок: 
09/04/2019 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от07/03/2019
Краен срок за кандидатстване 09/04/2019 - 12:00(брюкселско време)
Предварителни тестове24/01/2020
Работа по казус – период за резервации17/07/2020 - 24/07/2020
Работа по казус03/09/2020
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър30/10/2020 - 06/11/2020
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете11/11/2020 - 24/11/2020
Център за оценяване от разстояние24/02/2021 - 26/02/2021