Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ελληνικό (EL) δίκαιο

Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ελληνικό (EL) δίκαιο

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
07/03/2019
Προθεσμία: 
09/04/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων07/03/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 09/04/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προκαταρκτική(-ές) δοκιμασία(-ες)24/01/2020
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας17/07/2020 - 24/07/2020
Μελέτη περιπτώσεων03/09/2020
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή30/10/2020 - 06/11/2020
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων11/11/2020 - 24/11/2020
Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεως24/02/2021 - 26/02/2021