Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ελληνικό (EL) δίκαιο

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
Άνοιξη 2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτωνΆνοιξη 2019(ενδεικτική ημερομηνία)