Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Första ansökningsdag: 
07/03/2019
Sista ansökningsdag: 
09/04/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar07/03/2019
Ansök senast 09/04/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Inledande prov24/01/2020
Bokning av ett ”case”17/07/2020 - 24/07/2020
”Case”03/09/2020
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor30/10/2020 - 06/11/2020
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor11/11/2020 - 24/11/2020
Utvärderingscentrumet på distans08/02/2021 - 10/02/2021