Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Forskningshandläggare – utveckling av rymd-, telekom- och fjärranalystillämpningar

Forskningshandläggare – utveckling av rymd-, telekom- och fjärranalystillämpningar

Första ansökningsdag: 
21/02/2019
Sista ansökningsdag: 
26/03/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar21/02/2019
Ansök senast 26/03/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Urval efter meriter (Talent Screener)Mitten av 6/2019(preliminärt)
Bokning av ett ”case”01/10/2019 - 08/10/2019
”Case”22/10/2019
Utvärderingscentrum23/10/2019 - 07/11/2019