Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Forskningshandläggare – hantering och kommunikation av vetenskaplig kunskap

Forskningshandläggare – hantering och kommunikation av vetenskaplig kunskap

Första ansökningsdag: 
21/02/2019
Sista ansökningsdag: 
26/03/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar21/02/2019
Ansök senast 26/03/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Selection based on qualifications (Talent Screener)Mitten av 6/2019(preliminärt)
Case study – booking period01/10/2019 - 08/10/2019
Case study22/10/2019
Assessment Centre23/10/2019 - 13/11/2019