Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация

Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
21/02/2019
Краен срок: 
26/03/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от21/02/2019
Краен срок за кандидатстване 26/03/2019 - 12:00(брюкселско време)
Selection based on qualificationsmid 6/2019(ориентировъчно)
Център за оценяване19/09/2019 - 09/10/2019
Работа по казус – период за резервации01/10/2019 - 08/10/2019
Работа по казус22/10/2019