Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
21/02/2019
Краен срок: 
26/03/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от21/02/2019
Краен срок за кандидатстване 26/03/2019 - 12:00(брюкселско време)
Selection based on qualificationsmid 6/2019(ориентировъчно)
Център за оценяване19/09/2019 - 09/10/2019
Работа по казус – период за резервации01/10/2019 - 08/10/2019
Работа по казус22/10/2019