Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Πυρηνική έρευνα και παροπλισμός

Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Πυρηνική έρευνα και παροπλισμός

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
21/02/2019
Προθεσμία: 
26/03/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων21/02/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 26/03/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Selection based on qualificationsμέσα 6/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Assessment Centre19/09/2019 - 09/10/2019
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας01/10/2019 - 08/10/2019
Μελέτη περιπτώσεων22/10/2019