Администратори

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
23/05/2019
Краен срок: 
25/06/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за ориентировъчни.
  • Формулярът за кандидатстване по настоящата процедура за подбор е разделен на две части, всяка от които е с различен краен срок: в първата част трябва да декларирате своите езици и да потвърдите, че отговаряте на критериите за допустимост; във втората част трябва да изберете своите езици 1 и 2 и да попълните останалата част от формуляра (диплома, мотивация, професионален опит и т.н.).
  • Възможните езици за този конкурс ще бъдат обявени от EPSO скоро след края на първия период за кандидатстване.
  • Трябва да спазите двата крайни срока (за всяка част от формуляра за кандидатстване), за да можете да участвате в следващия етап на конкурса.
  • Ще общуваме с вас чрез вашия EPSO профил. Там ще намерите цялата информация във връзка с вашия напредък в рамките на процедурата, като например покани за тестове и вашите резултати от тестовете.
  • Моля, проверявайте вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от23/05/2019
Краен срок за кандидатстване 25/06/2019 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част04/07/2019
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част23/07/2019 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър27/08/2019 - 03/09/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете04/09/2019 - 08/10/2019
Intermediate test: e-tray - booking period08/11/2019 - 14/11/2019
Intermediate test: e-tray02/12/2019 - 05/12/2019
Работа по казус – период за резервации17/07/2020 - 24/07/2020
Работа по казус02/09/2020
Център за оценяване от разстояние14/04/2021 - 09/06/2021