Администратори

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
23/05/2019
Краен срок: 
25/06/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от23/05/2019
Краен срок за кандидатстване 25/06/2019 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част04/07/2019
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част23/07/2019 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period27/08/2019 - 03/09/2019
Computer based multiple choice tests - testing period04/09/2019 - 08/10/2019
Intermediate test: e-tray - booking period08/11/2019 - 14/11/2019
Intermediate test: e-tray02/12/2019 - 05/12/2019
Case study – booking period17/07/2020 - 24/07/2020
Case study02/09/2020
Remote Assessment Centre14/04/2021 - 09/06/2021