Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
23/05/2019
Προθεσμία: 
25/06/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων23/05/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 25/06/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Αίτηση ανοικτή - δεύτερο μέρος04/07/2019
Προθεσμία υποβολής - δεύτερο μέρος23/07/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή27/08/2019 - 03/09/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων04/09/2019 - 08/10/2019
Intermediate test: e-tray - booking period08/11/2019 - 14/11/2019
Intermediate test: e-tray02/12/2019 - 05/12/2019
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας17/07/2020 - 24/07/2020
Μελέτη περιπτώσεων02/09/2020
Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεως14/04/2021 - 09/06/2021