Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
23/05/2019
Προθεσμία: 
25/06/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Διαδικασία επιλογής

  • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
  • Η αίτηση υποψηφιότητας σ’ αυτή η διαδικασία επιλογής χωρίζεται σε δύο μέρη, με διαφορετική προθεσμία για το καθένα: στο πρώτο μέρος πρέπει να δηλώσετε τις γλώσσες σας και να επιβεβαιώσετε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας· στο δεύτερο μέρος πρέπει να επιλέξετε τις γλώσσες 1 και 2 και να συμπληρώσετε την υπόλοιπη αίτηση (τίτλοι σπουδών, κίνητρα της συμμετοχής σας, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.).
  • Οι γλώσσες που θα προταθούν γι΄αυτό τον διαγωνισμό θα ανακοινωθούν από την EPSO λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας που ισχύει για το πρώτο μέρος της αίτησης.
  • Πρέπει να τηρήσετε και τις δύο προθεσμίες (για κάθε μέρος της αίτησης) ώστε να έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
  • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO. Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες καθώς και τα αποτελέσματα της συμμετοχής σας σ’ αυτές.
  • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων23/05/2019
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 25/06/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Αίτηση ανοικτή - δεύτερο μέρος04/07/2019
Προθεσμία υποβολής - δεύτερο μέρος23/07/2019 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή27/08/2019 - 03/09/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων04/09/2019 - 08/10/2019
Intermediate test: e-tray - booking period08/11/2019 - 14/11/2019
Intermediate test: e-tray02/12/2019 - 05/12/2019
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας17/07/2020 - 24/07/2020
Μελέτη περιπτώσεων02/09/2020
Κέντρο αξιολόγησης εξ αποστάσεως14/04/2021 - 09/06/2021