Riarthóirí ag a bhfuil céim

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
23/05/2019
An spriocdháta d'iarratais: 
25/06/2019 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa phróiseas roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an phróisis roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Tá dhá chuid san fhoirm iarratais don phróiseas roghnúcháin seo, agus tá sprioc-am éagsúil ag an dá cheann acu: sa chéad chuid iarrtar ort na teangacha atá agat a lua, agus a dhearbhú go gcomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta; sa dara cuid iarrtar ort an teanga is mian leat a bheith agat mar theanga 1 agus an teanga is mian leat a bheith mar theanga 2 a roghnú agus an chuid eile den fhoirm iarratais (cáilíochtaí, inspreagadh, taithí oibre, srl.) a líonadh isteach.
  • Tabharfaidh EPSO fógra faoi na teangacha inar féidir an comórtas seo a dhéanamh go luath tar éis an dáta deiridh don chéad chéim den phróiseas iarratais.
  • Tá sprioc-am éagsúil ag an dá chuid den fhoirm iarratais agus ní mór duit cloí leis an dá sprioc-am sin chun a bheith incháilithe don chéad chéim eile den chomórtas.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa phróiseas roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an phróisis roghnúcháin chun bheith ar an eolas faoin nuacht is déanaí.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 25/06/2019 - 12:00(am na Bruiséile)
Tús na tréimhse clárúcháin23/05/2019
Iarratas ar oscailt - cuid 204/07/2019
Sprioc-am don iarratas - cuid 223/07/2019 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe27/08/2019 - 03/09/2019
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha04/09/2019 - 08/10/2019
Triail idirmheánach (triail an inbhosca ríomhphoist)12/2019 - 1/2020(mar gharbhthreoir)
Cás-staidéar3/2020 - 4/2020(mar gharbhthreoir)
An tIonad Measúnaithe4/2020 - 5/2020(mar gharbhthreoir)
Foilsiú na dtorthaí (an painéal)6/2020(mar gharbhthreoir)