Administratori s visokoškolskom diplomom

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
23/05/2019
Rok za prijavu: 
25/06/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena svaki se raspored mora smatrati indikativnim.
  • U ovom postupku odabira obrazac za prijavu podijeljen je na dva dijela, svaki sa svojim rokom: u prvom dijelu prijavljujete jezike i potvrđujete da ispunjavate uvjete za sudjelovanje u natječaju; u drugom dijelu odabirete jezik 1 i jezik 2 i ispunjavate preostali dio obrasca za prijavu (diploma, motivacija, radno iskustvo itd.).
  • Vrlo brzo nakon završetka prve faze postupka prijave EPSO će objaviti koji se jezici nude za ovaj natječaj.
  • Kako biste se kvalificirali za iduću fazu natječaja, morate svaki dio obrasca predati u roku određenom za taj dio.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. Ondje ćete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja i rezultati testova.
  • Tijekom postupka odabira provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno kako biste bili u toku.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju23/05/2019
Rok za prijavu25/06/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Prijava otvorena – drugi dio04/07/2019
Rok za prijavu – drugi dio23/07/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora 27/08/2019 - 03/09/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja04/09/2019 - 08/10/2019
Međutest (simulacija e-sandučića, e-tray)12/2019 - 1/2020(okvirno)
Studija slučaja3/2020 - 4/2020(okvirno)
Centar za procjenu4/2020 - 5/2020(okvirno)
Objava rezultata (popis uspješnih kandidata)6/2020(okvirno)