Home > Job opportunities > Trwające procedury naboru > Administratorzy będący absolwentami studiów wyższych

Administratorzy będący absolwentami studiów wyższych

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
23/05/2019
Termin: 
25/06/2019 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Procedura naboru

  • Procedura naboru składa się z kilku etapów. Wszystkie terminy należy uznać za orientacyjne, chyba że data i godzina zostały potwierdzone.
  • Formularz zgłoszeniowy dotyczący tej procedury naboru jest podzielony na dwie części (każda ma inny termin): w pierwszej części musisz wskazać znane Ci języki obce i potwierdzić, że spełniasz warunki udziału; w drugiej części musisz wybrać język 1 i język 2 oraz wypełnić pozostałe rubryki formularza zgłoszeniowego (dyplomy, motywacja, doświadczenie zawodowe itp.).
  • EPSO ogłosi języki, spośród których kandydaci mogą dokonać wyboru w tym konkursie, wkrótce po zakończeniu pierwszego etapu wypełniania zgłoszeń.
  • Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu konkursu, musisz dotrzymać obu terminów (wypełnić na czas każdą część formularza zgłoszeniowego).
  • Będziemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem Twojego konta EPSO. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat przebiegu procedury, w tym także zaproszenia na testy i wyniki testów.
  • Aby być na bieżąco, podczas trwania procedury naboru sprawdzaj swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń23/05/2019
Termin składania zgłoszeń 25/06/2019 - 12:00(czasu brukselskiego)
Początek zgłaszania kandydatur –część 204/07/2019
Termin składania zgłoszeń – część 223/07/2019 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru27/08/2019 - 03/09/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów04/09/2019 - 08/10/2019
Testy pośrednie (e-tray)12/2019 - 1/2020(orientacyjnie)
Studium przypadku3/2020 - 4/2020(orientacyjnie)
Ocena zintegrowana4/2020 - 5/2020(orientacyjnie)
Publikacja wyników (lista rezerwowa)6/2020(orientacyjnie)