Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori s vysokoškolským diplomom

Administrátori s vysokoškolským diplomom

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
23/05/2019
Dátum uzávierky: 
25/06/2019 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok23/05/2019
Uzávierka podávania prihlášok 25/06/2019 - 12:00(bruselský čas)
Podávanie prihlášok – 2. časť04/07/2019
Uzávierka podávania prihlášok – 2. časť23/07/2019 - 12:00(bruselský čas)
Computer based multiple choice tests - booking period27/08/2019 - 03/09/2019
Computer based multiple choice tests - testing period04/09/2019 - 08/10/2019
Intermediate test: e-tray - booking period08/11/2019 - 14/11/2019
Intermediate test: e-tray02/12/2019 - 05/12/2019
Case study – booking period17/07/2020 - 24/07/2020
Case study02/09/2020
Remote Assessment Centre14/04/2021 - 09/06/2021