Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori s vysokoškolským diplomom

Administrátori s vysokoškolským diplomom

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
23/05/2019
Dátum uzávierky: 
25/06/2019 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je dátum a čas potvrdený, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Formulár prihlášky tohto výberového konania je rozdelený na dve časti, pričom každá má inú stanovenú lehotu: v prvej časti musíte uviesť jazyky a potvrdiť, že spĺňate podmienky účasti, v druhej časti si musíte zvoliť jazyky 1 a 2 a vyplniť zvyšnú časť formulára prihlášky (diplom, motivácia, prax atď.).
  • Jazyky, z ktorých si v tomto výberovom konaní bude možné voliť, oznámi úrad EPSO krátko po ukončení prvého obdobia na podávanie prihlášok.
  • Ak chcete postúpiť do nasledujúcej fázy výberového konania, musíte dodržať obidve lehoty (pre každú časť formulára prihlášky).
  • Komunikovať s vami budeme cez vaše konto EPSO. Nájdete tam všetky informácie o svojom postupe konaním – napríklad pozvánky na testy a ich výsledky.
  • Ak chcete mať aktuálne informácie, počas trvania výberového konania si konto EPSO kontrolujte aspoň dvakrát za týždeň.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok23/05/2019
Uzávierka podávania prihlášok 25/06/2019 - 12:00(bruselský čas)
Podávanie prihlášok – 2. časť04/07/2019
Uzávierka podávania prihlášok – 2. časť23/07/2019 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami27/08/2019 - 03/09/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie04/09/2019 - 08/10/2019
Intermediate test: e-tray - booking period08/11/2019 - 14/11/2019
Intermediate test: e-tray02/12/2019 - 05/12/2019
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie17/07/2020 - 24/07/2020
Prípadová štúdia02/09/2020
Diaľkové hodnotiace centrum14/04/2021 - 09/06/2021