Handläggare med högskoleexamen

Referens: 
Första ansökningsdag: 
23/05/2019
Sista ansökningsdag: 
25/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Innan du anmäler dig till uttagningsprovet ska du gå igenom följande steg för att se om du har rätt förväntningar och förutsättningar att klara det tuffa urvalsförfarandet.

  1. Läs meddelandet om uttagningsprov för att förvissa dig om att du uppfyller alla behörighetskrav innan du validerar din ansökan.
  2. Fyll i frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig?” för att se om du passar för ett EU-jobb. 
  3. Gör självutvärderingstesterna, som liknar de datorbaserade prov med flervalsfrågor som du får göra under urvalsförfarandet.

Formuläret och testerna hjälper dig att avgöra om du uppfyller de höga krav som ställs på EU-anställda.

  • Det tar mellan 1,5 och 2 timmar att fylla i frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig?” och göra självutvärderingstesterna.
  • Resultaten är inte utslagsgivande, eftersom de inte sparas och inte heller beaktas om du bestämmer dig för att skicka in en ansökan.
  • Vänd dig till vårt kontaktcentrum om du behöver en version som är anpassad till dina särskilda behov.
  • Om du stöter på tekniska problem ska du kontakta vår tjänsteleverantör.

Välj språk för formuläret och testerna:

Eller fortsätt med din ansökan