Handläggare med högskoleexamen

Referens: 
Första ansökningsdag: 
23/05/2019
Sista ansökningsdag: 
25/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalsförfarandet innehåller flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Ansökningsformuläret består av två delar med olika tidsfrister. I den första delen ska du ange vilka språk du kan och visa att du är behörig. I den andra delen ska du välja språk 1 och 2 och fylla i resten av ansökan (utbildning, motivation, yrkeserfarenhet osv.).
  • Epso meddelar vilka språk som kommer att erbjudas för uttagningsprovet så fort som den första delen av ansökningsförfarandet har avslutats.
  • Du kan fylla i den första delen av ansökningsformuläret på vilket som helst av de officiella EU-språken, medan den andra delen ska fyllas i på det språk 2 som du har valt.
  • Se till att fylla i de två delarna i tid (de har olika tidsfrister) – annars utesluts du från nästa etapp.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epsokonto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Ta för vana att kontrollera ditt Epsokonto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansök senast 25/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Ansökningsperioden startar23/05/2019
Första ansökningsdag – andra delen04/07/2019
Sista ansökningsdag – andra delen23/07/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor27/08/2019 - 03/09/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor04/09/2019 - 08/10/2019
Mellanprov (inkorgsövning)12/2019 - 1/2020(preliminärt)
”Case”3/2020 - 4/2020(preliminärt)
Utvärderingscentrum4/2020 - 5/2020(preliminärt)
Publicering av resultat (reservlista)6/2020(preliminärt)