Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare med högskoleexamen

Handläggare med högskoleexamen

Referens: 
Första ansökningsdag: 
23/05/2019
Sista ansökningsdag: 
25/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar23/05/2019
Ansök senast 25/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Första ansökningsdag – andra delen04/07/2019
Sista ansökningsdag – andra delen23/07/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor27/08/2019 - 03/09/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor04/09/2019 - 08/10/2019
Intermediate test: e-tray - booking period08/11/2019 - 14/11/2019
Intermediate test: e-tray02/12/2019 - 05/12/2019
Bokning av ett ”case”17/07/2020 - 24/07/2020
”Case”02/09/2020
Utvärderingscentrumet på distans14/04/2021 - 09/06/2021