Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на одита

Администратори в областта на одита

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/05/2019
Краен срок: 
12/06/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от07/05/2019
Краен срок за кандидатстване 12/06/2019 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър19/06/2019 - 25/06/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете26/06/2019 - 16/07/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултати16/09/2019
Работа по казус – период за резервации28/01/2020 - 04/02/2020
Център за оценяване2/2020 - 5/2020(ориентировъчно)
Работа по казус20/02/2020
Център за оценяване от разстояние15/03/2021 - 29/04/2021
Ситуационно интервю относно компетенциите03/05/2021 - 05/05/2021