Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Administratori u području revizije

Administratori u području revizije

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
07/05/2019
Rok za prijavu: 
12/06/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju07/05/2019
Rok za prijavu12/06/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora19/06/2019 - 25/06/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja26/06/2019 - 16/07/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultati16/09/2019
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina28/01/2020 - 04/02/2020
Centar za procjenu2/2020 - 5/2020(okvirno)
Studija slučaja20/02/2020
Centar za procjenu na daljinu15/03/2021 - 29/04/2021
Intervju za provjeru situacijske kompetencije03/05/2021 - 05/05/2021