Administrátori v oblasti auditu

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
07/05/2019
Dátum uzávierky: 
12/06/2019 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Podávanie prihlášok07/05/2019
Uzávierka podávania prihlášok 12/06/2019 - 12:00(bruselský čas)