Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare inom revision

Handläggare inom revision

Första ansökningsdag: 
07/05/2019
Sista ansökningsdag: 
12/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar07/05/2019
Ansök senast 12/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor19/06/2019 - 25/06/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor26/06/2019 - 16/07/2019
Resultat av datorbaserade prov med flervalsfrågor16/09/2019
Bokning av ett ”case”28/01/2020 - 04/02/2020
Utvärderingscentrum2/2020 - 5/2020(preliminärt)
”Case”20/02/2020
Utvärderingscentrumet på distans15/03/2021 - 29/04/2021
Situationsbaserad intervju03/05/2021 - 05/05/2021