Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Administratori u području revizije

Administratori u području revizije

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
07/05/2019
Rok za prijavu: 
12/06/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
  • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
  • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
    U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju07/05/2019
Rok za prijavu12/06/2019 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora19/06/2019 - 25/06/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja26/06/2019 - 16/07/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultati16/09/2019
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina28/01/2020 - 04/02/2020
Studija slučaja20/02/2020
Centar za procjenu5/2020 - 6/2020(okvirno)
Centar za procjenu na daljinu01/02/2021 - 10/03/2021